espa image
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εισαγωγή στοιχείων
Πρόβλεψη Κύκλου Εργασιών
Ενδεικτική Αξία Επιχείρησης
Ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα μπορείτε να υπολογίσετε ενδεικτικά την αξία της επιχείρησής σας (αποτίμηση αξίας). Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εν λόγω αποτίμηση είναι η
Αρχικά, συμπληρώστε τον κύκλο εργασιών και το ποσοστό του μικτού κέρδους, με βάση τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, για το τελευταίο έτος και μέχρι 3 προηγούμενα έτη ενώ ταυτόχρονα υπολογίζονται το κόστος πωλήσεων και το Μικτό Κέρδος. Για τον υπολογισμό του

Καθαρού Κέρδους

της επιχείρησης απαραίτητα στοιχεία είναι τα

Λειτουργικά Έξοδα

(εκτός αποσβέσεων)

, δηλαδή

ενοίκια, μισθοδοσία και διάφορα έξοδα

(λοιπά έξοδα). Αφού έχει συμπληρωθεί όλος ο πίνακας, υπολογίζεται ο μέσος όρος των τελευταίων ετών. Επίσης θα πρέπει να συμπληρωθεί και η

εμπορική

(εύλογη)

αξία

των

πιθανών αποθεμάτων

σας καθώς και των

παγίων

της επιχείρησης σας σήμερα, σύμφωνα με τις δικές σας εκτιμήσεις ή όπως προκύπτει από την ετήσια λογιστική χρήση στο κλείσιμο έτους.

Τελευταίο Έτος
Τελευταίο Έτος - 1
Τελευταίο Έτος - 2
Τελευταίο Έτος - 3
Κύκλος Εργασιών

Μικτό Κέρδος (%)

%

%

%

%

Λειτουργικά Έξοδα (εκτός Αποσβέσεων)
Ενοίκια

Μισθοδοσία

Διάφορα Έξοδα

Εισάγετε το τρέχον ποσό που αφορά τα Αποθέματα της επιχείρησής σας (εύλογη αξία):

Εισάγετε το τρέχον ποσό που αφορά τον Πάγιο Εξοπλισμό της επιχείρησής σας (εύλογη αξία):